Plug.vn cung cấp thợ cho các hạng mục

Bảng giá thi công các hạng mục cơ bản

HẠNG MỤC

ĐƠN VỊ

Đ.GIÁ

GHI CHÚ

ĐỤC PHÁ, THÁO DỠ VÀ VẬN CHUYỂN ĐỔ BỎ CHẠC THẢI

DÓC GẠCH, VỮA

Đục phá, dóc nền gạch cũ

Dóc đục vữa tường Xi măng

m2

m2

80.000đ

50.000đ

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh nhưng chưa bao gồm vận chuyển đổ bỏ

ĐỤC PHÁ TƯỜNG

Đục phá tường gạch 110

Đục phá tường gạch 220

m2

m2

120.000đ

180.000đ

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh nhưng chưa bao gồm vận chuyển đổ bỏ

ĐỤC PHÁ SÀN BETON

Sàn dày 110mm

Sàn dày 120-150mm

Sàn dày 200mm

m2

m2

m2

150.000đ

200.000đ

250.000đ

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh nhưng chưa bao gồm vận chuyển đổ bỏ

ĐỤC PHÁ NỀN BETON

Nền dày 50mm

Nền dày 100mm

Nền dày 150mm

Nền dày 200mm

m2

m2

m2

m2

80.000đ

120.000đ

170.000đ

220.000đ

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh nhưng chưa bao gồm vận chuyển đổ bỏ

ĐỤC PHÁ DẦM BETON

Dầm 200x200mm

Dầm 250x250mm

Dầm 300x300mm

m2

m2

m2

100.000đ

145.000đ

195.000đ

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh nhưng chưa bao gồm vận chuyển đổ bỏ

THÁO DỠ THIẾT BỊ

Tháo thiết bị phòng vệ sinh

Tháo cửa phòng 1 cánh

Tháo cửa phòng 2 cánh

Tháo cửa cuốn

Tháo dỡ điều hòa

phòng

bộ

bộ

bộ

bộ

300.000đ

100.000đ

150.000đ

1tr - 1.5tr đ

400.000đ

Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh nhưng chưa bao gồm vận chuyển đổ bỏ

VẬN CHUYỂN

Vận chuyển đổ bỏ phế thải xây dựng

bao

10-50.000đ

Tùy vào vị trí công trình

CÔNG TÁC XÂY DỰNG THÔ

XÂY TƯỜNG

Xây tường 110mm

Xây tường 220mm

m2

m2

280.000đ

540.000đ

Đơn giá chỉ nhân công, vật tư phụ thuộc yêu cầu của khách hàng

TRÁT TƯỜNG

Trát tường trong nhà

Trát tường ngoài nhà

Trát trần không phào

Trát cạnh cửa

Trát dầm

Trát má cầu thang

Đắp phào chỉ beton

m2

m2

m2

md

md

md

md

140.000đ

195.000đ

180.000đ

200.000đ

200.000đ

85.000đ

95.000đ

Đơn giá chỉ nhân công, vật tư phụ thuộc yêu cầu của khách hàng

CÁN NỀN

Cán nền 2-5cm

Cán nền 5-10cm

m2

m2

100.000đ

145.000đ

Đơn giá chỉ nhân công, vật tư phụ thuộc yêu cầu của khách hàng

ỐP LÁT GẠCH

Ốp lát gạch tường

Ốp lát gạch nền

m2

m2

160.000đ

150.000đ

Đơn giá chỉ nhân công, vật tư phụ thuộc yêu cầu của khách hàng

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

BẢ TƯỜNG - TRẦN - VÁCH

Bả tường trong nhà

Bả tường ngoài nhà

Bả trần thạch cao

Bả vách thạch cao

m2

m2

m2

m2

25.000đ

35.000đ

30.000đ

25.000đ

Đơn giá chỉ nhân công, vật tư phụ thuộc yêu cầu của khách hàng

SƠN NHÀ

Sơn trong nhà (chỉ nhân công)

Sơn ngoài nhà (chỉ nhân công)

Sơn Maxilite (cả nhân công và vật tư)

Sơn Dulux (cả nhân công và vật tư)

Sơn Kova (cả nhân công và vật tư)

m2

m2

m2

m2

m2

15.000đ

25.000đ

45-65.000đ

60-90.000đ

65-95.000đ

Quy trình hoàn thiện sơn nhà bao gồm 2 lớp lót & 2 lớp màu

TRẦN THẠCH CAO

Trần thạch cao phắng loại 1

Trần thạch cao giật cấp loại 1

Trần thạch cao thả 60x60cm loại 1

Trần thạch cao chịu nước loại 1

Trần thạch cao phắng loại 2

Trần thạch cao giật cấp loại 2

Trần thạch cao thả 60x60cm loại 2

Trần thạch cao chịu nước loại 2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

155.000đ

160.000đ

150.000đ

190.000đ

155.000đ

160.000đ

150.000đ

190.000đ

Hàng loại 1:
- Khung xương Vĩnh Tường
- Tấm thạch cao GYPROC® Thailand
- (Tấm thạch cao chịu nước UCO 4mm)
- Bảo hành công trình 8 năm

Hàng Loại 2:
- Khung xương Hà Nội
- Tấm thạch cao Hà Nội
- (Tấm thạch cao chịu nước UCO 4mm)
- Bảo hành công trình 6 năm

VÁCH THẠCH CAO

Vách thạch cao 1 mặt loại 1

Vách thạch cao 2 mặt loại 1

Vách thạch cao 1 mặt loại 2

Vách thạch cao 2 mặt loại 2

m2

m2

m2

m2

185.000đ

200.000đ

175.000đ

190.000đ

Hàng loại 1:
- Khung xương Vĩnh Tường
- Tấm thạch cao GYPROC® Thailand
- Bảo hành công trình 8 năm

Hàng Loại 2:
- Khung xương Hà Nội
- Tấm thạch cao Hà Nội
- Bảo hành công trình 6 năm

LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC

Thi công điện hoàn thiện (gen vuông ghép)

Thi công điện hoàn thiện (gen tròn rút dây)

Thi công điện rút dây (mới)

Lắp đặt điện dán dây + nước (mới)

Thi côngđiện rút dây mềm + nước (mới)

Sửa chữa nước (cũ sửa chữa)

Lắp đặt nước hoàn thiện (Mới S<20m2)

m2

m2

m2

m2

m2

phòng

phòng

80.000đ

90.000đ

120.000đ

130.000đ

150-200.000đ

1tr500đ

2tr600đ

Cũ sửa lại

Cũ sửa lại

Thi công mới

Thi công mới

Rút ống nhựa cứng + 20.000đ

Cũ sửa lại

Thi công mới

CHỐNG THẤM

Chống thấm Sika Membrane & Sika Latex

Chống thấm sơn 2 thành phần

Chống thấm màng khò Polypropylene

m2

m2

m2

190.000đ

180.000đ

280.000đ

Đã bao gồm vật tư phụ và hóa chất chống thấm

Bảng giá thi công chi tiết các hạng mục sửa chữa nhà cửa

GỌI THỢ THI CÔNG

Gọi thợ thi công, sửa chữa chưa bao giờ dễ dàng đến thế!