Trong file chia sẻ gồm có:

  • Thiết kế lán trại chi tiết cả kiến trúc và kết cấu
  • Dự toán chi tiết được áp dụng theo thông tư mới nhất về quản lý chi phí trên phần mềm dự toán XDA
  • File chi tiết đo bóc các công tác trong dự toán

Credit: Thang Pham từ Group Kinh nghiệm thi công

————————————————–